Αρτοποιΐα Ο ΒΕΛΙΟΣ

  Επωνυμία:  Αρτοποιΐα Ο ΒΕΛΙΟΣ 
Περιοχή:  Χαλκίδα
Διεύθυνση:  Αρεθούσης 201
Τηλέφωνο:  2221022133, 2221025883
Κινητό:  6946432161, 6944179189
Κατηγορία:  Αρτοποιΐα
Περιγραφή:   Φούρνος, ζαχαροπλαστική

1