Φούρνος ΜΑΛΕΣΙΟΣ

 
Επωνυμία: Φούρνος ΜΑΛΕΣΙΟΣ 
Περιοχή:  Χαλκίδα
Διεύθυνση:  Ερμού 18
Τηλέφωνο:  2221080624
Κατηγορία:  Φούρνοι

1